LONDON, February 6 /PRNewswire/ --

- Den senaste versionen 8.2 inbegriper en ny kompensationshanteringsmodul , rapporterings- arkitekturer och förenade arbetsflöden för talangutveckling

SumTotal(R) Systems, Inc. (NASDAQ: SUMT), marknadsledande och global leverantör av talangutvecklingslösningar, presenterade idag version 8.2 av sin talangutvecklingssvit (http://www.sumtotalsystems.com/products/Talent-Development-Suite.html), som hjälper organisationer att justera, anställa, utveckla och upprätthålla anställda för att uppnå ökad produktivitet och en betydande konkurrensmässig fördel. Den senaste versionen inbegriper en ny kompensationshanteringsmodul, förbättrad integrering av system för resultathantering och inlärningshantering (LMS) för förenad talangutveckling, ny rapporteringsarkitektur, och kontinuerlig utbildning för att justera talangutveckling med strategiska initiativ som t.ex. efterlevnad.

I och med integrering av kompensationshantering och genom att kombinera annars isolerade inlärnings- och resultatuppgifter, kan SumTotal erbjuda användaren den starkaste och mest omfattande talangutvecklingslösningen på marknaden idag, sa Arun Chandra, VD, SumTotal Systems. I en tid då organisationer måste åstadkomma mer med färre resurser, utgör vår toppmoderna funktionalitet och förenade tillvägagångssätt en effektiv lösning när det gäller att förbättra organisationens globala produktivitet.

Till skillnad från andra inlärnings- och resultatlösningar på marknaden är SumTotal den enda leverantören som tillhandahåller karriärutveckling baserad på resultatbedömning med möjligheten att starta utbildningskurser från modulen resultathantering baserat på identifierade kunskapsbehov. Ytterligare nya funktioner och multiplattformsarbetsflöden inkluderar förbättrade, förenade rapporterings- funktioner, förbättrad 360-feedbackfunktion och vidareutbildning för att bättre uppfylla behovskraven hos industrier som sjukvård, läkemedel och andra reglerade industrier.

Vi tror att alla vinner på SumTotals integrerade talangutvecklingssvit, som effektivt sammankopplar resultat och utveckling, sa Melissa Gustafson, hos Newmont (http://www.newmont.com/en/). För administratörer innebär förbättringar som nya rapporteringsfunktioner och arbetsflöden ett mer kraftfullt och lättnavigerat system. Anställda får ökad motivation och får ett bättre verktyg när det gäller att utveckla sina egna karriärer. Organisationen som helhet får dessutom verktyg och data som hjälper dem att få ökad behållning av sina anställda.

SumTotals integrerade talangutvecklingssvit hjälper Pemex Exploration and Production (PEP) på flera sätt. Exempelvis konsolidering och bättre användning av relevanta uppgifter i talangprofiler, i kombination med svitens kalibreringsverktyg gör det möjligt för oss att få en mycket bättre inblick i talangpoolen, och har banat väg för en förbättring av processen för utformning av en ambitiös karriärplan, sa M.Sc Pablo Arturo

Gómez Durán, projektledare vid PEP (http://www.pemex.com/index.cfm?action=contentsectionID=123). I och med möjligheten att skapa successionsplaner, har vi fått möjligheten att upprätta individuella inlärningsaktiviteter som gynnar den anställdes utveckling i det här företaget, vilket i sin tur betraktas som en av de högsta prioriteringarna, eftersom man inom de fem kommande åren beräknar att ungefär en femtedel av de högsta tjänstemännen går i pension.

Den nya kompensationsmodulen gör det möjligt för chefer och personalavdelning att importera uppdaterade resultatbedömningar i ett användarvänligt arbetsblad som hjälper företag att fördela löneförhöjningar baserat på meriter, tillhandahålla bonus höjningar, hantera höjningar vid avancemang och genomföra andra justeringar, och samtidigt hålla sig inom riktlinjerna för budget. Genom att integrera kompensation med resultathanteringsprocesser, kan organisationer garantera att nyanställningar sker på ett rättvist, opartiskt och meritbaserat sätt.

I dagens klimat med nedskärningar och omstruktureringar är karriärutvecklingslösningar mycket viktiga när det gäller att framgångsrikt hantera och genomföra personalförändringar, sa Josh Bersin, VD för Bersin Associates (http://www.bersin.com/), ett forsknings- och konsultföretag som fokuserar på företagsutbildning och talanghantering. Integrerad inlärning och resultathantering ska betraktas som en nödvändighet i ett företags personalstruktursystem.

För mer information om den nya kompensationshanteringsmodulen kan du anmäla dig till SumTotals webinar (http://www.sumtotal.co.uk/events/ws_comp_mgmt.html), Pay Your Employees What They're Worth: SumTotal Compensation Management.

För mer information om Talangutvecklingssvit version 8.2, eller för att se en videodemonstration av den nya lösningen kan du besöka: http://www.sumtotalsystems.com

Om SumTotal Systems, Inc.

SumTotal Systems, Inc. (NASDAQ: SUMT) är en marknadsledande och global leverantör av talangutvecklingslösningar. SumTotal erbjuder uppdragskritiska lösningar utformade att stödja inlärning, justera mål, utveckla kunskaper, utvärdera resultat, planera nyanställningar och beräkna kompensation. SumTotals lösningar inriktar sig på att förbättra resultat och lönsamhet för över 1500 företag och myndigheter av alla storlekar, inklusive sex av världens 10 största läkemedelstillverkare, sex av världens 10 största biltillverkare, fyra av fem filialer till U.S. Armed Forces, tre av världens fem största flygbolag, fem av USA:s största handelsbanker och två av världens fem största detaljhandlare. Mountain View, Kalif.-baserade SumTotal har kontor i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. För mer information om SumTotals produkter och tjänster, besök http://www.sumtotalsystems.com.

SumTotal, SumTotals logotyp och ToolBook är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör SumTotal Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

Kontaktperson: Rachel Pattison, EMEA Marketing Manager, +44(0)7795-816973.